Overheid verlengd maatregelen Covid-19 to 19 mei

Beste leden,

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei, in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor als nog zijn alle activiteiten van de MAC de Lutte geannuleerd. Wanneer er veranderingen zijn komen we hierop terug.

Het Bestuur